077-9969530
 
מחיקת חובות לפי סעיף 19 א'

מחיקת חובות לפי סעיף 19 א'

מחיקת חובות לפי סעיף זה הינו הליך שנעשה לפני שחייב פונה להליך של פשיטת רגל. ההליך הזה יכול להביא בסופו של דבר, להפטר החייב מחובותיו בדרך קצרה, פשוטה ואפקטיבית.

העקרון הוא שהצעת החייב לא תהיה פחות מ- 30% מכלל החובות הלא מובטחים. החייב למעשה אמור להגיש את ההצעה לכל הנושים ולדאוג לקבלת הסכמה של לפחות 51% מנושיו שלהם הוא חייב לפחות 75% מחובותיו. החייב יציג את מקורות הכסף שברשותו ולהמציא בטחונות מתאימים. .
היתרון הגדול של הליך זה שהחייב נמנע מהכרזתו ורישומו כפושט רגל ואין הליכי הוצאה לפועל כנגדו.

כיצד זה עובד?
החייב יצרף בבקשתו את הצעת הפשרה בצירוף תצהיר שאינו יכול לשלם חובותיו, דו"ח המפרט את חובותיו ורכושו, ויציין את סיבת הגרעון והחובות. עליו לפרט את נכסיו, מניותיו אם קיימות, פרטים אודות ההוצאות שלו, שמות נושיו ומען מגוריהם, כל פרט שידוע לו בדבר נכסיהם, הוצאותיהם והכנסותיהם, פרטים על בן/בת זוגו וילדיו הקטינים והבגירים הגרים בביתו וכן הלאה.
בית המשפט רשאי לאשר את ההצעה או להתנות את האישור במתן ערבות לביצועה, זאת כדי להימנע ממצב של ניצול עיכוב ההליכים לרעה.

הכונס הרשמי ישלח לכל נושה העתק של הצעת החייב ולאחר מכן, יזמן את הנושים לאסיפה בה ידונו בהצעה ויצביעו. על מנת שההצעה תאושר צריך שיהיה רוב של מעל 51% מהנושים ו- 75% של התובעים הנוכחים והמצביעים, לאחר שיאשר אותה בית המשפט – ההחלטה תחייב את כל הנושים.
מצדם של הנושים, הם רשאים להתנגד להסכם או לאשר אותו. היה ואחד הנושים מתנגד להצעה, ותובע את חובו רשאי להסכים להצעה או להתנגד לה בכתב, וישלח זאת לכונס הרשמי, עליו לוודא שזה יגיע אליו לא יאוחר מיום אחד לפני האסיפה.

הטופס הקבוע (ראה בדוגמאות הטפסים) שיישלח לכונס הרשמי ושיגיע אליו לא יאוחר מיום אחד הפטר באם יתנגד אחד הנושים ויצביע על המחדל הנ"ל.
היה וימצא בית המשפט כי הצעת החייב סבירה, ומועילה לנושים הוא רשאי לאשר את ההצעה או להתנותה בתנאים נוספים שיקבע, כולל מתן ערובות לביצועה. אישור בית המשפט להצעה יינתן ע"י טביעת חותם על המסמך המכיל את נוסח הפשרה, או שהנוסח ייכלל בצו בית המשפט. תעודת הכונס הרשמי אשר מעידה כי הגיעו לפשרה או הסדר, והיא תהוה את תוקפו ונכונותו של המסמך.
קבלת ואי קבלת ההפטר

בנוסף לבקשת הסדר הנושים, יבקש החייב לקבל הפטר מחובותיו. הפטר שיכול להיות מותנה במכירת נכסים, בקבלת כסף עתידי ועוד. כל הסדר מכיל את ההפטר שיינתן על פיו.

למעשה יש לקחת בחשבון כי צו ההפטר יפטור את פושט הרגל מכל חוב בר-תביעה בפשיטת רגל, למעט:

  • חוב המגיע למדינה בשל קנס, וזאת אלא אם הסדר החייב כלל אף גופים אלה והסדר עימם.
  • חוב או חבות שנוצרו במרמה, כאשר פושט הגל היה שותף לה.
  • חוב שמקורו בתביעת מזונות - למעט אם נכלל בהסדר.

צו הפטר יהווה למעשה, ראיה חלוטה לסיום חובותיו טרם הגשת הבקשה והנכללים ברשימת חובותיו שהוגשה לבית המשפט וכונס הרשמי. חשוב להדגיש כי צו הפטר לא יפטור אדם שביום מתן צו הכינוס, היה שותף עם פושט הרגל או שהיה קשור או נאמן איתו בחוזה כלשהו, או שהיה ערב או מעין ערב לו.

במקרים בהם לאחר שהגיע החייב להסדר עם נושיו, הוא העביר נכסיו תחת מרמה,פעל שלא בתום לב, או לא הציג החייב לנושיו תמונה מלאה ואמיתית על נכסיו, ונודע לבית המשפט על כך - רשאים הם בבית המשפט לסרב לתת צו הפטר או להתנות את קבלתו או אף לסרב לאשר פשרה או הסדר, , בדיוק כשם שהיו נוהגים אילו היה החייב אשם במרמה מלכתחילה.

משרדינו מעניק יעוץ וליווי משפטי מתחילת התהליך ועד סופו, אנחנו ידועים כמשרד מהימן, מקצועי ומנוסה.
אנחנו רואים את הלקוח לנגד עינינו ופועלים אך ורק לטובתו המירבית.

 

 

 

המרכז למחיקת חובות
עורכי דין מחיקת חובות
אודות
צוות המשרד
בלוג
מחיקת חובות בהוצאה לפועל
מחיקת חובות כספיים
מחיקת חובות ביטוח לאומי
יצירת קשר
מפת אתר
 
התמחות שלנו
הוצאה לפועל
עיכוב יציאה מהארץ
עודכי דין פשיטת רגל
איחוד תיקים
הפטר בפשיטת רגל
מחיקת חובות
ביטול עיקולים
אזרחי/מסחרי
 
 
 
 
     
ניוזלטר
 
 
 
 
עורכי דין למחיקת חובות, שאול המלך 8, בית אמות המשפט, תל אביב. 077-9969530